Wycieczka do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

W piątek 21.10.2022 r. klasy IV, V i VI wraz z wychowawcami wybrały się na wycieczkę do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Celem wycieczki było wzbudzenie u dzieci ciekawości świata poprzez zainteresowanie ich naukami przyrodniczymi oraz technicznymi, pokazanie uczniom, że spędzanie czasu aktywnie jest korzystne dla zdrowia i umysłu oraz integracja zespołów klasowych i społeczności uczniowskiej. Wszyscy z dużą ciekawością zwiedzali wystawy i oglądali interaktywne eksponaty. Oczywiście szkolna wyprawa nie mogłaby się odbyć bez posiłku w McDonald’s. Wszyscy uczniowie wrócili w świetnych humorach.

Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Czernikowo za nieodpłatne użyczenie transportu gminnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *