Rajd rowerowy

24 kwietnia 2022 roku nasza szkolna społeczność wraz z PTTK Przygoda Toruń i Szkołą Podstawową w Czernikowie brała udział w rajdzie rowerowym. Razem objechaliśmy na rowerach jezioro Kijaszkowskie. W Szkole Podstawowej w Mazowszu na uczestników rajdu czekały konkursy z nagrodami oraz słodki poczęstunek.

Informacja dotycząca rekrutacji

Zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do oddziału przedszkolnego czy klasy I szkoły podstawowej. Kandydat zakwalifikowany zostaje przyjęty w momencie złożenia przez jego rodzica/opiekuna pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia do placówki.

Pierwszeństwo w rekrutacji do oddziału przedszkolnego mają dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu (Mazowsze, Mazowsze-Parcele, Kijaszkowo, Kijaszkówiec, Liciszewy).

Nocowanie klasy 7 w szkole

Nocowanie klasy 7 w szkole. Wspólne posiłki. Popcorn i oglądanie filmu. Pizza. Sport aż do utraty tchu. Wspólne Sprzątanie.