Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Zarządzenia nr 1/2023 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 11 stycznia 2023 r., w dniach od 01.03.2023 r. do 24.03.2023 r. odbędzie się rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Mazowszu. Wnioski rekrutacyjne przyjmowane będą we w/w datach w formie papierowej w bezpośrednim kontakcie z wychowawcą oddziału przedszkolnego lub dyrektorem szkoły oraz drogą elektroniczną w postaci dokumentów elektronicznych/skanów, wysyłane wyłącznie na adres email: sp.maz11@gmail.com. Wnioski rekrutacyjne i inne dokumenty można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej szkoły www.spmazowsze.pl lub pobierając papierowe wersje od wychowawcy oddziału przedszkolnego.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym  oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają (osobiście lub elektronicznie na adres sp.maz11@gmail.com) jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie do 28 lutego 2023 r. Deklarację można pobrać bezpośrednio u nauczyciela wychowawcy oddziału przedszkolnego Pani Elżbiety Młotkowskiej lub ze strony www.spmazowsze.pl .

Dodatkowo proszę uzupełnić zgodę na publikację wizerunku oraz zapoznać się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą.

Zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do oddziału przedszkolnego czy klasy I szkoły podstawowej. Kandydat zakwalifikowany zostaje przyjęty w momencie złożenia przez jego rodzica/opiekuna pisemnego oświadczenia potwierdzającego wole przyjęcia do placówki.

Pierwszeństwo w rekrutacji do oddziału przedszkolnego mają dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu (Mazowsze, Mazowsze-Parcele, Kijaszkowo, Kijaszkówiec, Liciszewy).

Tłusty czwartek

Dziękujemy Radzie Rodziców za słodkie małe co nieco dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników. Pączek w tłusty czwartek to tradycja!