Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Mazowszu

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Zarządzenia nr 5/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 19 stycznia 2022 r., w dniach od 01.03.2022 r. do 25.03.2022 r. odbędzie się rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Mazowszu. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą we w/w datach w formie papierowej w bezpośrednim kontakcie z wychowawca oddziału przedszkolnego lub dyrektorem szkoły oraz drogą elektroniczną w postaci dokumentów elektronicznych/skanów, wysyłane wyłącznie na adres email: sp.maz11@gmail.com. Wnioski rekrutacyjne i inne dokumenty można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej szkoły www.spmazowsze.pl/do-pobrania/ lub pobierając papierowe wersje od wychowawcy oddziału przedszkolnego.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym  oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają (osobiście lub elektronicznie na adres sp.maz11@gmail.com) jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie do 28 lutego 2022 r. Deklarację można pobrać bezpośrednio u nauczyciela wychowawcy oddziału przedszkolnego Pani Elżbiety Młotkowskiej lub ze strony www.spmazowsze.pl/do-pobrania/.

Dodatkowo proszę uzupełnić zgodę na publikację wizerunku oraz zapoznać się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą.

Zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do oddziału przedszkolnego czy klasy I szkoły podstawowej. Kandydat zakwalifikowany zostaje przyjęty w momencie złożenia przez jego rodzica/opiekuna pisemnego oświadczenia potwierdzającego wole przyjęcia do placówki.

Pierwszeństwo w rekrutacji do oddziału przedszkolnego mają dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu (Mazowsze, Mazowsze-Parcele, Kijaszkowo, Kijaszkówiec, Liciszewy).

VALENTINE’S DAY CARD

Z okazji dnia św. Walentego w naszej szkole odbył się konkurs VALENTINE’S DAY CARD – NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WALENTYNKOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM. Celem konkursu było rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości oraz rozwijanie zainteresowania językiem angielskim poprzez poznanie tradycji i zwyczajów, pochodzących z krajów anglojęzycznych. Na konkurs wpłynęło wiele prac. Wszystkim uczestnikom i laureatom gratulujemy i dziękujemy za udział. Organizatorem była Pani Daria Wnuczko, nauczyciel języka angielskiego w naszej placówce. Nagrody w postaci drobnych upominków, gadżetów zostały zakupione z funduszy Rady Rodziców, za co dziękujemy.

W kategorii wiekowej klas I-III:
1 miejsce ex aequo Aleksandra Siekierska z kl. I oraz Wiktoria Krasińska z kl. I
2 miejsce Jan Kosmowski z kl. I
3 miejsce Wiktoria Zatorska z kl. II
Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Urbańska i Filip Romanowski z kl. II oraz Piotr Lipiński z kl. III

W kategorii klas IV-VIII:
1 miejsce Wanessa Wojtulska z kl. V
2 miejsce Klaudia Kiełpińska z kl. V
3 miejsce ex aequo Aleksandra Gutmańska z kl. V oraz Patrycja Grabowska z kl. VII
Wyróżnienia otrzymały: Julia Michałkiewicz i Łucja Michałkiewicz z kl. IV