Projekt „Angielski łączy ludzi”

Przyłączamy się do ogólnopolskiego projektu innowacyjnego: ,,English binds people together” – „Angielski łączy ludzi”. Nasi uczniowie z klasy 8 dołączyli do projektu wymiany e-maili w języku angielskim z rówieśnikami z różnych szkół z Polski. Tematyka oraz zadania z prac pisemnych układane są zgodnie z wytycznymi do egzaminu ósmoklasisty.Ogólnopolski projekt innowacyjny autorstwa pani Małgorzaty Złocińskiej ,,English binds people together” ze Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Lasu w Rychliku będzie koordynowany w naszej szkole przez panią Darię Wnuczko, nauczyciela języka angielskiego. Zadaniem uczniów będzie wysyłanie raz w miesiącu maili w języku angielskim do wybranej przez siebie osoby z listy uczestników projektu. Prace oceniane są zgodnie z zaleceniami OKE.Uczniowie poprawią swoją umiejętność pisania, poszerzą słownictwo i utrwalą konstrukcje gramatyczne. Liczymy, że udział w projekcie przyczyni się do lepszych wyników z egzaminu ósmoklasisty. Realizacja programu innowacyjnego projektu: ”English binds people together” pozwala na rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych, wzmacnia motywację uczniów do pisania w języku obcym, rozpisane terminy uczą obowiązkowości, a żywy odbiorca stworzonej pracy uczy szacunku do jego czasu, wykonanej pracy oraz motywuje do wykazania się wiedzą i odpowiednim poziomem wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *