Pokazy chemiczne

9 kwietnia spotkaliśmy się w naszej szkole z Panem Bartoszem, który w sposób niezwykle interesujący pozwolił nam poznawać tajniki chemii. Było mnóstwo doświadczeń i zabawy.

Święta majowe

W naszej szkole uczciliśmy rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. Zamiast standardowej akademii uczniowie praktycznie poznawali historię. Klasy 4-8 Podczas zajęć rozwiązywały łamigłówki ze stacji zadaniowych. Młodsze klasy również wykonywały zadania oraz prace plastyczne. O ważnych dniach majowych informuje uczniów również gazetka szkolna. Wywieśmy wszyscy flagi pokazując swoje przywiązanie do biało – czerwonej. Święta majowe to także przerwa w nauce. Dla wszystkich więc słonecznej pogody dla odpoczynku.

Rajd rowerowy

24 kwietnia 2022 roku nasza szkolna społeczność wraz z PTTK Przygoda Toruń i Szkołą Podstawową w Czernikowie brała udział w rajdzie rowerowym. Razem objechaliśmy na rowerach jezioro Kijaszkowskie. W Szkole Podstawowej w Mazowszu na uczestników rajdu czekały konkursy z nagrodami oraz słodki poczęstunek.

Informacja dotycząca rekrutacji

Zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do oddziału przedszkolnego czy klasy I szkoły podstawowej. Kandydat zakwalifikowany zostaje przyjęty w momencie złożenia przez jego rodzica/opiekuna pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia do placówki.

Pierwszeństwo w rekrutacji do oddziału przedszkolnego mają dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu (Mazowsze, Mazowsze-Parcele, Kijaszkowo, Kijaszkówiec, Liciszewy).